Hiển thị các bài đăng có nhãn phim-chien-tranh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn phim-chien-tranh. Hiển thị tất cả bài đăng

Đại thủy chiến - Roaring Currents (2014)

Đại thủy chiến - Roaring Currents (2014)

Chiến Dịch Overlord - Overlord (2018)

Chiến Dịch Overlord - Overlord (2018)

Diều Hâu Gãy Cánh - Black Hawk Down (2001)

Diều Hâu Gãy Cánh - Black Hawk Down (2001)

Người Giải Mã - The Imitation Game (2014)

Người Giải Mã - The Imitation Game (2014)