Hiển thị các bài đăng có nhãn phim-hay. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn phim-hay. Hiển thị tất cả bài đăng

Mật Mã Sống - Safe (2012)

Mật Mã Sống - Safe (2012)

Lời Thỉnh Cầu Quái Vật - A Monster Calls (2016)

Lời Thỉnh Cầu Quái Vật - A Monster Calls (2016)

Quái Kiệt Thất Thế - The Losers (2010)

Quái Kiệt Thất Thế - The Losers (2010)

Bạch Tuyết Và Gã Thợ Săn - Snow White and the Huntsman (Extended Edition) (2012)

Bạch Tuyết Và Gã Thợ Săn - Snow White and the Huntsman (Extended Edition) (2012)

Biệt Đội Hành Động - The A-Team (2010)

Biệt Đội Hành Động - The A-Team (2010)

Gulliver Du Ký - Gulliver's Travels (2010)

Gulliver Du Ký - Gulliver's Travels (2010)

Chúa tể Godzilla: Đế vương bất tử - Godzilla: King of the Monsters (2019)

Chúa tể Godzilla: Đế vương bất tử - Godzilla: King of the Monsters (2019)

Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai - What Happened to Monday (2017)

Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai - What Happened to Monday (2017)

Phim Kẻ Xâm Nhập Bí Ẩn - The Intruder (2019)

Phim Kẻ Xâm Nhập Bí Ẩn - The Intruder (2019)

Thế Thân - Avatar (Extended Collectors Edition) (2009)

Thế Thân - Avatar (Extended Collectors Edition) (2009)