Hiển thị các bài đăng có nhãn phim-hay. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn phim-hay. Hiển thị tất cả bài đăng

A Man Apart - Kẻ Đơn Độc (2003)

A Man Apart - Kẻ Đơn Độc (2003)

Thảm Họa Toàn Cầu - The Happening (2008)

Thảm Họa Toàn Cầu - The Happening (2008)

Thảm Họa Los Angeles - Battle Los Angeles (2011)

Đại Chiến Thế Giới - War of the Worlds (2005)

Đại Chiến Thế Giới - War of the Worlds (2005)

Chiến Binh La Mã - The Eagle (2011)

Chiến Binh La Mã - The Eagle (2011)

Khu Vực 9 - District 9 (2009)

Khu Vực 9 - District 9 (2009)

Hỗn Số Tử Thần - Knowing (2013)

Hỗn Số Tử Thần - Knowing (2013)

Đế Chế Robot - Robot Overlords (2015)

Đế Chế Robot - Robot Overlords (2015)

Kỷ Nguyên Elysium - Elysium (2013)

Kỷ Nguyên Elysium - Elysium (2013)

Thế Giới Ngầm 2: Tiến Hóa - Underworld: Evolution (2006)

Thế Giới Ngầm 2: Tiến Hóa - Underworld: Evolution (2006)

Thế Giới Ngầm 3: Người Sói Nổi Dậy - Underworld: Rise Of The Lycans (2009)

Thế Giới Ngầm 3: Người Sói Nổi Dậy - Underworld: Rise Of The Lycans (2009)

Thái Cực Quyền - Tai Chi Hero

Thái Cực Quyền - Tai Chi Hero