Hiển thị các bài đăng có nhãn phim-kinh-di. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn phim-kinh-di. Hiển thị tất cả bài đăng

Xác chết quỷ ám - The Possession of Hannah Grace (2018)

Xác chết quỷ ám - The Possession of Hannah Grace (2018)

Quỷ Ám - Incarnate (2016)

Quỷ Ám - Incarnate (2016)

Sinh Nhật Chết Chóc 2 - Happy Death Day 2U (2019)

Sinh Nhật Chết Chóc 2 - Happy Death Day 2U (2019)

Điểm Chết - R-Point (2004)

Điểm Chết - R-Point (2004)

Chúng Ta - Us (2019)

Chúng Ta - Us (2019)

Căn Phòng Tử Thần - Escape Room (2019)

Căn Phòng Tử Thần - Escape Room (2019)

Vùng Đất Thây Ma - Zombieland (2009)

Vùng Đất Thây Ma - Zombieland (2009)

Nghĩa Địa Ma Quái - Pet Sematary (2019)

Nghĩa Địa Ma Quái - Pet Sematary (2019)