Hiển thị các bài đăng có nhãn phim-marvel. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn phim-marvel. Hiển thị tất cả bài đăng

Phim Đại Úy Marvel - Captain Marvel (2019)

Phim Đại Úy Marvel - Captain Marvel (2019)

Người Sắt - Iron Man (2008)

Người Sắt - Iron Man (2008)

Người Sắt 2 - Iron Man 2 (2010)

Người Sắt 2 - Iron Man 2 (2010)

Kẻ Báo Thù Đầu Tiên - Captain America: The First Avenger (2011)

Kẻ Báo Thù Đầu Tiên - Captain America: The First Avenger (2011)

Người khổng lồ xanh phi thường - The Incredible Hulk (2008)

Người khổng lồ xanh phi thường - The Incredible Hulk (2008)

Thần Sấm 2: Thế Giới Bóng Tối - Thor 2: The Dark World (2013)

Thần Sấm 2: Thế Giới Bóng Tối - Thor 2: The Dark World (2013)

Người Sắt 3 - Iron Man 3 (2013)

Người Sắt 3 - Iron Man 3 (2013)

Biệt Đội Siêu Anh Hùng - The Avengers (2012)

Biệt Đội Siêu Anh Hùng - The Avengers (2012)

Thần sấm - Thor (2011)

Thần sấm - Thor (2011)

Biệt Đội Siêu Anh Hùng 2: Đế Chế Ultron - Avengers 2: Age of Ultron (2015)

Biệt Đội Siêu Anh Hùng 2: Đế Chế Ultron - Avengers 2: Age of Ultron (2015)