Hiển thị các bài đăng có nhãn phim-trung-quoc. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn phim-trung-quoc. Hiển thị tất cả bài đăng

Thái Cực Quyền - Tai Chi Hero

Thái Cực Quyền - Tai Chi Hero

Lưu Lạc Địa Cầu - The Wandering Earth (2019)

Lưu Lạc Địa Cầu - The Wandering Earth (2019)

Võ Lâm Quái Thú - Kung Fu Monster (2018)

Võ Lâm Quái Thú - Kung Fu Monster (2018)

Tuyệt Đỉnh Kung Fu - Kung Fu Hustle (2004)

Tuyệt Đỉnh Kung Fu - Kung Fu Hustle (2004)

Đội Chống Tham Nhũng - P Storm (2019)

Đội Chống Tham Nhũng - P Storm (2019)