Hiển thị các bài đăng có nhãn phim-vien-tuong. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn phim-vien-tuong. Hiển thị tất cả bài đăng

Vân Đồ - Cloud Atlas (2012)

Vân Đồ - Cloud Atlas (2012)

Chúa tể Godzilla: Đế vương bất tử - Godzilla: King of the Monsters (2019)

Chúa tể Godzilla: Đế vương bất tử - Godzilla: King of the Monsters (2019)

Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai - What Happened to Monday (2017)

Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai - What Happened to Monday (2017)

Phim Đại Úy Marvel - Captain Marvel (2019)

Phim Đại Úy Marvel - Captain Marvel (2019)

Người Sắt - Iron Man (2008)

Người Sắt - Iron Man (2008)

Người Sắt 2 - Iron Man 2 (2010)

Người Sắt 2 - Iron Man 2 (2010)

Kẻ Báo Thù Đầu Tiên - Captain America: The First Avenger (2011)

Kẻ Báo Thù Đầu Tiên - Captain America: The First Avenger (2011)

Trở Về Trái Đất - After Earth (2013)

Trở Về Trái Đất - After Earth (2013)

Thảm Họa Toàn Cầu - The Happening (2008)

Thảm Họa Toàn Cầu - The Happening (2008)

Thảm Họa Los Angeles - Battle Los Angeles (2011)